October 19, 2010

Baker's

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Denna gråa och regniga kvällen gick smidigt när man satt flera timmar och snacka skit på Baker's tillsammans med Fiona. Cola, franskisar och kakao där på... kan inte bli mycket bättre än det.

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting, you mean the world to me! ♥