May 8, 2010

Day 08 - A song that you know all the words to


jag är sämst på att lära mig ord till låter men eftersom den här är en everlasting favorite hos mig så har jag redan med åren lärt mig orden till den här. ;) den bästa känslan var 2007 när jag fick höra den här live i Helsingfors.

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting, you mean the world to me! ♥