September 26, 2009

m&m'sÄlskar peanut m&m's och jag blev ju nästan lycklig när jag hittade olika färgs m&m's i New York, som man fick själv välja i en påse.

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting, you mean the world to me! ♥