May 29, 2009

Graduated!Hej, jag är media-assistent! Kom precis från dimissionen, om några timmar skall jag till Fiona där vi har fest. Busy day!

No comments:

Post a Comment

Thank you for visiting, you mean the world to me! ♥